Huishoudelijke verzorging


 Naast de indicaties voor de huishoudelijke hulp vanuit de WMO, het PGB en de WLZ kunnen wij ook de aanvragen voor particuliere hulp in het huishouden voor uw organisatie invullen.

–  Met de particuliere hulp kunnen we de cliënt toch voldoende uren bieden en heeft u een passend  alternatief in huis, wanneer de indicatie vervalt of wordt aangescherpt.

–  Ons tarief in de particuliere dienstverlening is gebaseerd op de regeling dienstverlening aan huis.

Overeenkomst
Per gemeente gaat ZORGassist een overeenkomst met uw organisatie aan gedurende de duur van het contract wat uw organisatie heeft met desbetreffende gemeente.

– Met ZORGassist maakt u vaste tariefafspraken welke onder het contract uurtarief met de gemeente liggen.

Wat blijft erover?
U hoeft alleen de indicatie of aanvraag hulp bij het huishouden te ontvangen, door te sturen en aan het einde van de periode eventueel een factuur (door) te sturen en daarnaast behaalt u i.s.m. ZORGassist rendement op de afdeling huishoudelijke verzorging.

 

Bekijk ook :

Grote schoonmaak
 
Schoonmaak